<div style='color: #000;'>Voedselbank Venlo</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks honderden pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <div style='color: #000;'>Wij hengelen graag</div><div style='color: #d9782d;'>naar vis.</div><div style='color: #d9782d;'>Wie bijt?</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur RenÚ Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>8300 vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Vanaf 1 januari 2014 dient iedere ANBI op de eigen internetsite een aantal gegevens te publiceren. Deze volgen hierna.

Naam van de instelling:

Stichting Voedselbank Venlo

RSIN/fiscaal nummer:

813.29.7199

Contactgegevens:

Voedselbank Venlo, Kaldenkerkerweg 55,  5913 AC Venlo

     kamer van koophandel

12053441

     aanbieden voedsel

06 55 50 50 50

     aanvragen voedselpakket

06 48 01 63 16

     e-mail  secretariaat  

secretariaat@voedselbankvenlo.nl

     website

www.voedselbankvenlo.nl

Doelstellingen:

De doelstellingen van de Stichting Voedselbank Venlo zijn onveranderd sinds de oprichting van de Stichting op 9 maart 2004:

 • Het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks af te halen voedselpakket:

 • Het tegengaan van de verspilling van goede levensmiddelen

 • Het inrichten van een passende ruimtes voor bezoekers van de voedselbank om elkaar te ontmoeten, voor een luisterend oor en tegen sociale uitsluiting

   

Werkwijze:

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het actief verzamelen van voedsel, dat gratis ter beschikking wordt gesteld door diverse leveranciers.

 • Vervolgens wordt het voedsel in de vorm van voedselpakketten gratis uitgedeeld aan huishoudens die voldoen aan de criteria en voorwaarden van de voedselbank.

 • In Venlo  ontvangen zo'n 350 gezinnen en alleenstaanden wekelijks een voedselpakket.

 • Iedere donderdag worden deze pakketten via de uitdeelpunten uitgedeeld.

 • De Voedselbank is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland. Daardoor is zij in staat producten van landelijk opererende bedrijven ook aan de inwoners van Venlo  ten goede te laten komen.

 • Alle initiatieven van de stichting blijven autonoom in doel, invulling en uitvoering.

 • De stichting heeft geen afhankelijkheidsrelatie naar andere organisaties, lokale, provinciale en landelijke overheden.

 •  

Organisatie:

De stichting is aangesloten bij De Voedselbanken Nederland en werkt op regionale basis samen met de andere voedselbanken in Limburg (Peel en Maas, Limburg- Noord, Limburg- Midden, Limburg- Zuid, Weert).

 

Bestuurssamenstelling:

Naam

Functie/Verantwoordelijkheid

Ad van de Laar

voorzitter (ad interim)

Jo Achten

secretaris

Sef Strijbos

penningmeester

Paul Hendrix

facility, logistiek

 

 

Het beloningsbeleid:

Alle vrijwilligers van de voedselbank ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie / taken gemaakte kosten.

 

Beleidsplan Stichting Voedselbank Venlo

Deze is in revisie.

 

Fondswerving

De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. Zij is louter afhankelijk van giften en donateurs.

De Stichting werft alleen actief geldmiddelen nodig voor de bedrijfsvoering, (energie, huisvesting, transport, koeling, vriezers ed.).  

 

Besteding van fondsen en vermogen

De Stichting houdt een algemene vrije  reserve van twee keer een jaarexploitatie aan.

Jaarverslagen; inhoudelijk en financieel.

Hieronder vind u de recente jaarverslagen zoals deze zijn opgesteld door de Stichting Voedselbank Venlo